Over de cursus Excel, ook voor accountants

Over de cursus Excel

Uitgangspunt is dat deelnemers niet of enigszins ervaren zijn in het gebruik van Excel. De opleiding is opgebouwd uit een mix van docerend (groeps-) onderwijs en individueel begeleidend onderwijs. Ervaring leert dat het tempo van de deelnemers al snel uiteen gaat lopen. Om hieraan tegemoet te komen kan voor individuele deelnemers worden overgeschakeld naar begeleidend leren met zelfstandig uit te werken opdrachten. Deze leermethode heeft in de afgelopen jaren veel waardering gekregen.

Met name voor deelnemers die zichzelf Excel hebben aangeleerd is deze cursus een eyeopener. In de basis zijn zoveel handige Tips en Trucs te geven waardoor het werken met Excel niet alleen sneller gaat maar ook veel overzichtelijker wordt!

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat de basiskennis Windows aanwezig is. De deelnemer is in staat om mappen aan te maken, bestanden op te slaan en weer te openen vanuit een mappenarchief.

Leerdoel

De cursist:

  • heeft kennis van het doel, de werking en de opbouw van het programma Microsoft Excel
  • kan werkbladen ontwerpen en heeft kennis van absolute- en relatieve celverwijzingen
  • is in staat om zelfstandig, financiële-, wiskundige- en statistische berekeningen uit te voeren
  • kan werken met de functies SOM, GEMIDDELDE, MAX, MIN en ALS-DAN-ANDERS
  • kan in tabellen het sorteren en filteren toepassen
  • is in staat gegevens te zoeken en te vervangen
  • kan uitkomsten van berekeningen en cijfermatige gegevens grafisch presenteren in de vorm van grafieken